Informacje o leku

  1. Wstęp
  2. Czym jest Myozyme?
  3. Jak działa Myozyme?
  4. Na podstawie jakich badań zatwierdzono produkt?
  5. Kiedy Genzyme rozpoczęła opracowywanie leczenia choroby Pompego?
  6. Czy lek jest dostępny dla wszystkich pacjentów z chorobą Pompego?
  7. Jakie są ewentualne efekty uboczne Myozyme?
  8. Jakie inne możliwości leczenia są dostępne dla pacjentów z chorobą Pompego?

Wstęp

Badania i próby wyizolowania enzymu, którego brak powoduje stopniowe wyniszczanie organizmów osób chorych na Glikogenozę II, trwały w Holandii już od dosyć długiego czasu. Kiedy w końcu się to udało przez kilka kolejnych lat prowadzono testy kliniczne w różnych ośrodkach na całym świecie. Pomyślne wyniki spowodowały, iż rozpoczęto procedury rejestracji leku Myozyme – produkowanego przez wielki koncern farmaceutyczny Genzyme. Proces rejestracji trwa kilka lat.

W 2004 roku firma Genzyme uruchomiła terapię "Myozyme w ramach programu Compassionate use". Specjalna komisja wybrała trzy osoby w Europie, które rozpoczęły leczenie.

Myozyme – to enzym, który izolowany jest z mleka transgenicznych chomików.
Jest to bardzo kosztowna metoda i dlatego tez cena leku będzie wysoka.
Cząsteczki białka podawane są w postaci infuzji dożylnej, która trwa około pięciu godzin.

Enzym nie powoduje efektów ubocznych i łatwo włącza się w metabolizm organizmu chorego.

Z przeprowadzonych testów klinicznych wiadomo, ze:

  • po pierwsze lek zatrzymuje postępowanie choroby
  • po drugie rozkłada glikogen nagromadzony w mięśniach, co daje szanse na odbudowanie osłabionych komórek mięśniowych.

Obecnie procedury rejestracyjne zbliżają się powoli ku końcowi i enzym będzie dostępny dla wszystkich chorych, jednak zdobycie go może być trudne ze względu na cenę.

Szczegółowe informacje na temat leku MYOZYME

Informacje o leku MYOZYME otrzymane od producenta leku firmy GENZYME

Myozyme (alfa-glukozydaza) Arkusz Informacji o Produkcie

Czym jest Myozyme?

Myozyme stanowi enzymatyczną terapię zastępczą, która przywraca działanie kwaśnej alfa-glukozydazy (GAA). GAA jest enzymem, którego brakuje bądź, który nie działa prawidłowo w organizmach osób cierpiących na chorobę Pompego. Aktywny składnik Myozyme jest opracowany genetycznie w laboratorium i jest podawany dożylnie- Myozyme uzyskał pozytywną opinię Komisji ds.Produktów Leczniczych do stosowania u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków w styczniu 2006 roku i obecnie uzyskał pozwolenie Komisji Europejskiej na dopuszczenie do obrotu. CHMP jednomyślnie rekomendowała zatwierdzenie Myozyme do leczenia choroby Pompego. Myozyme jest pierwszym lekiem, który leczy chorobę Pompego, osłabiającą i często śmiertelną chorobę nerwowo-mięśniową wywoływaną dziedzicznym niedoborem enzymu. Choroba ta dotyka zarówno dzieci jak i dorosłych. Pomimo, że postęp choroby oraz objawy kliniczne są znacznie zróżnicowane wśród pacjentów, po części w zależności od wieku początku choroby, zaatakowanych systemów organizmu oraz tempa postępowania choroby, choroba Pompego jest ogólnie charakteryzowana jako postępujące komplikacje związane z sercem, osłabieniem funkcji oddychania oraz osłabieniem mięśni.

Jak działa Myozyme?

Kwaśna alfa glukozydaza (GAA) powoduje rozkład glikogenu, dużej, złożonej węglowodanowej cząstki w komórkach organizmu. U osób z chorobą Pompę go enzym ten nie występuje w niewystarczającej ilości łub posiada wadę, W efekcie, glikogen jest gromadzony w częściach komórki zwanymi lizosomami. Nadmieme nagromadzenie głikogenu prowadzi ostatecznie do uszkodzenia funkcji mięśni. Myozyme przywraca działanie GAA umożliwiając pacjentom przetwarzanie glikogenu. Myozyme jest podawany drogą infuzji co dwa tygodnie.

Na podstawie jakich badań zatwierdzono produkt?

Bezpieczeństwo oraz skuteczność Myozyme zostały określone na podstawie randomizowanych, otwartych i retrospektywnych badań klinicznych na 18 nie wentylowanych pacjentach z chorobą o wczesnym początku, którzy w momencie rozpoczęcia leczenia byli w wieku 6 miesięcy lub mniej. Głównym kryterium oceny badania zasadniczego był okres czasu od diagnozy do zdarzenia (śmierci oraz/lub inwazyjnej wentylacji). Po 52 tygodniach leczenia wszystkich 18 pacjentów leczonych Myozyme żyło i 15 z tych 18 pacjentów żyło bez inwazyjnej wentylacji, podczas gdy 1 z 42 pacjentów historycznej grupy kohortowej żył w wieku 18 miesięcy. Drugie otwarte badanie kliniczne także określało bezpieczeństwo oraz skuteczność Myozyme, w przypadku 21 pacjentów głównie z nietypową formą o wczesnym początku choroby Pompego, którzy w momencie rozpoczęcia leczenia byli w wieku od 6 miesięcy do 3,5 roku. W przypadku 10 pacjentów bez inwazyjnej wentylacji w momencie rozpoczęcia badania, 50% nadal nie było poddanych inwazyjnej wentylacji po 52 tygodniach leczenia, podczas gdy 5 pacjentów, którzy otrzymywali inwazyjną wentylację w momencie rozpoczęcia badania wymagało jej w trakcie całego badania (jeden zmarł przed 26 tygodniem). Wyniki po zakończeniu badania trzynastu z 15 pacjentów i,6%) wykazały poprawę indeksów echokardiografii w kardiomiopatii w stosunku do stanu wyjściowego, mierzoną spadkiem LVM (masy lewej komory). Osiemdziesiąt procent do 93,3% wykazało zachowanie stanu lub poprawę parametrów wzrostu. Sześciu pacjentów (40%) uzyskało mierzalny przyrost funkcji motorycznej w postaci zwiększenia punktów odpowiednich dla danego wieku według AIMS oraz/lub Skali Rozwoju Motorycznego Peabody (PDMS-2) stosunku do stanu wyjściowego. Inne, otwarte badanie kliniczne określało bezpieczeństwo oraz skuteczność Myozyme w przypadku 5 pacjentów o późnym początku choroby Pompego, w wieku od 5 do l5 lat w momencie rozpoczęcia leczenia. Pacjenci otrzymywali 20mg/kg Myozyme każdego tygodnia przez 26 tygodni. Wszyscy pacjenci byli ambulatoryjni i wszyscy z wyjątkiem jednego pacjenta nie wymagali żadnej formy wentylacji (1 pacjent wymagał nocnej wentylacji nieinwazyjnej). Z 3 pacjentów ze w znacznym stopniu zaatakowanymi płucami w momencie rozpoczęcia badania dwóch wykazało znaczącą kliniczną poprawę FVC (+11,5% oraz +16,0%) w pozycji siedzącej przed upływem 26 tygodnia. Ocena funkcji motorycznych wykazała różne rezultaty.

Kiedy Genzyme rozpoczęła opracowywanie leczenia choroby Pompego?

W październiku 1998 roku, Genzyme oraz Pharming Group N. V. stworzyły joint venture w celu opracowania terapii choroby Pompego. Pharming Group wytworzyła rekombinacyjną kwaśną alfa-glukozydazę (rhGAA) izolowaną z mleka transgenicznych królików w swej placówce produkcyjnej w Geel, w Belgii. W 2000 roku, Genzyme oraz Phamiing zdecydowały o odejściu od rhGAA izolowanego z mleka transgenicznych królików na rzecz enzymu rhGAA produkowanego przez kulturę komórek, bardziej konwencjonalnej platformy biotechnologicznej. Kiedy firma Pharming została objęta zarządem komisarycznym Genzyme nabyła w 2001 ośrodek produkcyjny w celu zapewnienia dalszych niezakłóconych dostaw transgenicznego rhGAA do leczenia dziewięciu pacjentów z chorobą Pompego, z których niektórzy uczestniczyli w rozszerzonych badaniach klinicznych. Do dnia dzisiejszego, Genzyme zainwestowała w opracowanie Myozyme ponad 500 milionów dolarów. Przez jaki okres czasu prowadzone są badania nad Myozyme? Genzyme Corporation rozpoczęła opracowywanie Myozyme w 2001 roku natomiast badania kliniczne zostały rozpoczęte w roku 2003.

Czy lek jest dostępny dla wszystkich pacjentów z chorobą Pompego?

Obecnie Myozyme w ramach badań klinicznych w programie rozszerzonego dostępu lub w programach przed uzyskaniem zatwierdzenia, dostępnych w niektórych państwach europejskich Myozyme otrzymuje ponad 270 pacjentów. Myozyme uzyskała obecnie pozwolenie Komisji Europejskiej na dopuszczenie do obrotu oraz kwalifikację sierocego produktu leczniczego w Europie. Genzyme będzie wprowadzać Myozyme w kolejnych krajach na terenie Europy po uzyskaniu zatwierdzeń dotyczących cen oraz refundacji.

Jakie są ewentualne efekty uboczne Myozyme?

Większość efektów ubocznych związanych z Myozyme było łagodnych lub umiarkowanych i uważa się, że były to reakcje związane z infuzją (np. wystąpiły tego samego dnia, w którym przeprowadzono infuzję Myozyme). Okresowa analiza danych pochodzących z badania zasadniczego leku Myozyme wykazała, że 83 procent pacjentów wypracowała przeciwciała przeciw Myozyme a u 44 procent zaobserwowano reakcje związane z infuzją.

Jakie inne możliwości leczenia są dostępne dla pacjentów z chorobą Pompego?

Myozyme jest pierwszym i jedynym zatwierdzonym leczeniem dla pacjentów z chorobą Pompego. Przed opracowaniem Myozyme lekarze mogli jedynie polegać na opcjach wspomagających włączając terapię oddechową, terapię żywieniową, terapię zajęciową oraz terapię mowy oraz psychospołeczną.